متوسطه اول دخترانه آریاشهر؛ کلاس اقاقیا

گزارش گروه

برنامه کلاسی فردا پنج شنبه : حساب -حساب-فارسی-فارسی-اجتماعی-اجتماعی-هندسه-هندسه
عربی نهم خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس قواعد درس 7 موصوف صفت و مضاف و مضاف الیه و پرسش درس 7
تکلیف خانه: ترجمه درس 7 / آزمون 1 تا 6 /حل تمرین کتاب درس 7
پژوهش نهم غلام نژاد، محمدحسین
فعالیت: دستگاه سانتریفیوژ
فیزیک و شیمی نهم کرمی، زهرا
فعالیت: شروع فصل نهم و تدریس انواع اهرم ها ی نوع اول

گزارش گروه

مطالعه و آمادگی برای آزمون همگام پیام و فیزیک
قرآن نهم غزازانی، مارال
فعالیت: درس 10 تدریس شد/ حل تمرین درس 10/ روخوانی درس 8و9و10
تکلیف خانه: روخوانی درس 10و11 قرآن
کامپیوتر نهم نظری، مرجان
فعالیت: ادامه درس کورل و ابزارها
هندسه‌ی نهم موسوی، مهدیه
فعالیت: تدریس دستگاه معادله خط روش حذفی و هندسی
تکلیف خانه: ص 112 دردفتر نوشته شود.
آزمایشگاه علوم نهم کرمی، زهرا
فعالیت: تدریس برج تقطیر و تقطیر ساده و اجزای تقطیر

گزارش گروه

مطالعه و آمادگی برای آزمون همگام پیام
فارسی نهم جلیلی، الناز
فعالیت: تکالیف دیده شد/تمارین درس 12حل شد/درس 13 روخوانی شد.
تکلیف خانه: لغات املایی درس 13
حساب نهم شاهسوند، مریم
فعالیت: نکات نابرابری گفته شده نکات نابرابری گفته شد/حل تمرین /امتحان از بخش اتحاد ها
تکلیف خانه: ص 93 سوال 1تا 6 کتاب
زیست‌شناسی و زمین نهم اسدی، فاطمه
فعالیت: پرسش شقاهی / دوره و تدریس ص آخر درس 14
تکلیف خانه: برای جلسه آینده پرسش از درس 14/ کتابکار فصل 14 حل شود آورده شود.

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی