متوسطه اول دخترانه آریاشهر؛ کلاس بنفشه

گزارش گروه

روز شنبه امتحان همگام فارسی از درس 1 تا 11
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: دوره دروس
تکلیف خانه: حل کتاب کار و مطالعه برای آزمون همگام
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: درس 9 جلسه اول تدریس شد.
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 9
تکلیف خانه: درس 8 و 9 پرسیده میشود.
کارگاه مهارت هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: آزمایش غلبه بر نیروی جاذبه بااستفاده از گریز از مرکز
تکلیف خانه: تحقیق درباره چرخش رنگ ها برای پروژه
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل تمرین و دوره ک.م.م و مبحث توان تدریس شد.
تکلیف خانه: حل تمرین کتاب کار تا جایی که خوانده شدن و تمرین صفحه 86 در دفتر

گزارش گروه

روز چهارشنبه آزمون پیام درس 6 تا 11
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: ساخت منو در پاورپوینت
تکلیف خانه: پروژه درست کردن منو در پاورپوینت
هندسه‌ی هفتم شاهسوند، مریم
فعالیت: بررسی سوالات فصل 6
تکلیف خانه: امتحان کلاسی از فصل 6
آزمایشگاه علوم هفتم کرمی، زهرا
فعالیت: مبحث مواد را بهتر تولید کنیم تدریس شد.
تکلیف خانه: امتحان کلاسی از فصل 9

گزارش گروه

روز سه شنبه آزمون هندسه برگزار میشود.
عربی هفتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: کتاب کار فصل 7 چک شد و برسی سوالات انجام شد.
تکلیف خانه: لغت و ترجمه درس 8 پرسیده میشود.
پژوهش هفتم کامران فر، مونا
فعالیت: انجام راکت آبی
تکلیف خانه: راکت ها آورده شود.
فرهنگ و هنر هفتم کامران فر، مونا
فعالیت: انجام ویترای
تکلیف خانه: طرح ها آورده شود.

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی