متوسطه اول دخترانه آریاشهر؛ کلاس رز

گزارش گروه

روز شنبه امتحان همگام فارسی از درس 1 تا 11
عربی هفتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: پرسش از درس 7 و حل نمونه سوال
تکلیف خانه: امتحان از درس1 تا 7 و ترجمه فصل 8 کامل شود.
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: آزمون همگام پیام
تکلیف خانه: پیش مطالعه درس 12
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 9
تکلیف خانه: درس 8 و 9 پرسیده میشود.
کارگاه مهارت هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: انجام آزمایش لیوان پرنده
تکلیف خانه: گزارش کار نوشته شود.
فیزیک و شیمی هفتم عسگری ورجانی، فاطمه
فعالیت: پرسش و ادامه تدریس فصل 4
تکلیف خانه: حل کتاب کار

گزارش گروه

روز چهارشنبه آزمون پیام درس 6 تا 11
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: ساخت منو در پاورپوینت
تکلیف خانه: پروژه درست کردن منو در پاورپوینت
زیست‌شناسی و زمین هفتم اسدی، فاطمه
فعالیت: اتمام فصل 7 و آغاز فصل 14
تکلیف خانه: کتاب کار فصل 7 و 14 کامل شود.
آزمایشگاه علوم هفتم کرمی، زهرا
فعالیت: آزمون فیزیک شیمی
تکلیف خانه: مقداری پوست میوه در جای تاریک و بدون اکسیژن نگه دارید.

گزارش گروه

روز سه شنبه آزمون هندسه برگزار میشود.
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: حل نمونه سوال
تکلیف خانه: نوشتن دوباره سوالات
زبان انگلیسی هفتم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 6
تکلیف خانه: درس 1 و 2 و 5 امتحان کلاسی
مطالعات اجتماعی هفتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: آزمون کلاسی و تدریس درس 18
تکلیف خانه: پرسش از درس 18
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: مبحث توان و آزمون کلاسی
تکلیف خانه: صفحه 86 انجام شود.

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی