متوسطه اول دخترانه زهرای اطهر شازند

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم باوی