متوسطه اول دخترانه مهر ساری

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم ابوالقاسمی