متوسطه اول دخترانه گلستان شقایق میانه

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم غلامی هراب