متوسطه اول دخترانه گل مریم 1 فلاورجان

متوسطه‌ی اول دخترانه با مدیریت خانم علوی نژاد
تصویر
حیاط متوسطه اول دخترانه گل مریم 1 فلاورجان
حیاط
راه‌پله متوسطه اول دخترانه گل مریم 1 فلاورجان
راه‌پله
آزمایشگاه متوسطه اول دخترانه گل مریم 1 فلاورجان
آزمایشگاه
سالن همایش متوسطه اول دخترانه گل مریم 1 فلاورجان
سالن همایش