متوسطه اول علامه خویی خوی

متوسطه‌ی اول دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای جعفرزاده