فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: revision of previous lesson (schools classes new words..) doing exercises 3 4 5 6 on page 48 teaching reading part / completing exercises 1 2 3 on page 50
تکلیف: complete exercises 4 5 on page 50 do work book which is related to page 48 and 50 write a short text about their school and what classes they have got in a week (using time expressions)

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: This section was totally dedicated to review and solve student's problems at first place
تکلیف: write a paragraph about their routine write five questions with present continuous and answer them write five negative sentences using present continuous

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: a short review of previous lesson about animals on the red list teaching some new words out of their lesson but related teaching writing part and talking about polar bears doing the first and second activity
تکلیف: write an article about polar bears according to the materials on page 45 do review part of unit 4 on page 46

زبان انگلیسی همگانی هفتم

مدرس: ابوالفتح، محمد
تکلیف: با سلام و خسته نباشید. صفحه 42 کتاب درسی اولین تمرین انجام شود (لغات مربوط به تمرین تدریس شده) و سر کلاس چک می شود. 4 جمله با زمان present continuous و 4 جمله با زمان simple present نوشته شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: