متوسطه اول پسرانه انقلاب تهران

متوسطه‌ی اول پسرانه با مدیریت آقای عباس زاده