متوسطه دخترانه ثامن الائمه دورود

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم سالاروند