متوسطه دخترانه خرد حاجی‌آباد

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت آقای خلیفه‌ای

جزییات تماس

استان: هرمزگان
شهرستان: حاجی‌آباد
نشانی: سی دستگاه، خیابان بعثت، پلاک 5
تلفن: 35423160