متوسطه دخترانه فاطمیه میاندوآب

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم خلوتی