متوسطه دخترانه فروغ اندیشه قم

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت آقای لطفی‌فرد