متوسطه دخترانه گلستان معرفت شهریار

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم شعباندوست