متوسطه دوم دخترانه دانش پژوهان قزوین

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم مقامی