فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد اقتصاد و مدیریت

المپیاد اقتصاد و مدیریت

مدرس: گیلزاد کهن، بهداد

المپیاد اقتصاد و مدیریت

مدرس: گیلزاد کهن، بهداد

المپیاد اقتصاد و مدیریت

مدرس: گیلزاد کهن، بهداد
تکلیف: تحقیق با موضوع تعرفه و سیاست‌های تجاری تکلیف اقتصاد
فعالیت: انجام تحلیل آزمون شبیه ساز المپیاد (جمعه 30 مهرماه 1400) حداکثر تا جمعه 7 آبان ماه و ارسال عکس آن در پرتال علوی
توضیح: عزیزان تمامی سوالات آزمون را با پاسخنامه بررسی کرده و در سوالاتی که نتوانسته حل کنید، دلیل عدم حل آنها را نوشته و یاد بگیرید؛ همچنین در سوالاتی که غلط زده‌اید، اشکال خود را نوشته و مرتفع کنید. حتی با بررسی پاسخنامه سوالاتی که درست حل کرده‌اید، پاسخ خود را بررسی کرده و نکات اضافه‌تر یاد بگیرید. بچه ها تحلیل آزمون، مهم تر از خود آزمون است! و با تحلیل آزمون می توانید نکات جدید یادگرفته و ایرادات خود را مرتفع سازید.

مدرس:

المپیاد اقتصاد و مدیریت

مدرس: گیلزاد کهن، بهداد
تکلیف: تکلیف جلسه آینده اقتصاد : تحقیق راجب موارد شکست بازار و ارائه یک فایل pdf پ.ن: در کلاس پرسیده خواهد شد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: