فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تست‌های کتاب مباحث مسائل فصل ناوردایی بخش همپایگی 323 تا 339

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: مطالعه و حل تمام سوالات بخش جایگشت خطی از کتاب آنالیز ترکیبی

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
فعالیت: انجام تحلیل آزمون شبیه ساز المپیاد (جمعه 30 مهرماه 1400) حداکثر تا جمعه 7 آبان ماه و ارسال عکس آن در پرتال علوی
توضیح: عزیزان تمامی سوالات آزمون را با پاسخنامه بررسی کرده و در سوالاتی که نتوانسته حل کنید، دلیل عدم حل آنها را نوشته و یاد بگیرید؛ همچنین در سوالاتی که غلط زده‌اید، اشکال خود را نوشته و مرتفع کنید. حتی با بررسی پاسخنامه سوالاتی که درست حل کرده‌اید، پاسخ خود را بررسی کرده و نکات اضافه‌تر یاد بگیرید. بچه ها تحلیل آزمون، مهم تر از خود آزمون است! و با تحلیل آزمون می توانید نکات جدید یادگرفته و ایرادات خود را مرتفع سازید.

مدرس:

المپیاد کامپیوتر

مدرس: جمشیدی، آرشام
تکلیف: تمرین هر دو گروه کامپیوتر و ریاضی برای هر سه روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه: تمام سوالات اصل ضرب و جمع و متمم از روی دو کتاب ««مباحث و مسائل المپیاد» و «آنالیز ترکیبی» حل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: