فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40171

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : تدریس باب های درس 4 / تمرین و مثال / حل اختبر نفسک درس 4 / حل 3 جمله از تمرین 5 درس 4/ زنگ دوم : تدریس و روش تشخیص لازم و متعدی / نکته تجزیه فعل ها (7مورد ) / حل تمرین 5 درس 4 با توضیحات کامل افعال / ترجمه نیمی از متن درس 4
تکلیف: تکلیف مطالعه ای : حفظ کردن 8 باب ثلاثی مزید یعنی دو جدول درس 3 و 4 به همراه مثال تکلیف نوشتاری : حل تمارین 5 و 6 درس 4 / نوشتن 7 مورد توضیحات برای هر فعل تمرین 6 ( نکته 7 مورد بارگذاری خواهد شد ) دقت کنید که تمرین 6 دارای 6 مورد است که هر مورد 3 فعل دارد که میشه 18 فعل و باید برای هر فعل ، 7 موضوع را توضیح دهید.

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 8 (سفر به بصره) نکات دستوری
تکلیف: 25 تست از درس 7 به همراه ارسال تصاویر درس ارسال تصاویر سوالات درس نگارش

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تدریس
تکلیف: تست های فصل 4 کتاب درسی تا ابتدای رک ها

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: فایل pdf زیر را در طول هفته حل کنید

فیزیک دهم تجربی

مدرس: طالب، محمد
فعالیت: فعالیت کلاسی: حل تمرین های 25 تا 32 کتاب کار از فصل 3-تدریس کار نیروی وزن- نکته i و j و نکته کار نیروی اصطکاک یعنی تدریس تا ابتدای کار کل
تکلیف: تمرین های 37 و 40 و 41 و42 و43 از تمرین 2 کتاب کار - تمرین های 44 و 45 و 50 از تمرین 3 کتاب کار - کتاب کار =کتاب سیمی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: