فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40171

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: دو زنگ : تحلیل کامل و بررسی نکات تست های آزمون 20 اسفند پیشروی 6 / ترجمه متن درس 7 و حل سوالات بعد از متن / ترجمه حوار درس 7

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
تکلیف: تست های گفتار 3 فصل 6 مهلت تا اولین جلسه بعد از عید
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: