فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40141

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل 4 نمونه سوال امتحانی کتاب شب امتحان

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: 231 الی 245 کتاب همراه تا دوشنبه شب

عربی یازدهم

مدرس: قنبری، فرزاد
تکلیف: پیرو اعلام شفاهی در کلاس این هفته تکلیف درس سوم 1. ترجمه متن درس 4 (لغت به لغت و روان) مهلت ارسال جمعه ساعت 22 در پرتال

فارسی یازدهم

مدرس: خزاعی، تیام

ریاضی یازدهم تجربی

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: حل تست های درس اول ازفصل چهارم کتاب همراه
تکلیف: تمرین صفحه 76 کتاب درسی

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: فضل یاب، علیرضا
تکلیف: حل سوالات مشخص شده از کتاب همراه
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: