فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40162

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : مرور 8 باب ثلاثی مزید با مثال و بررسی نکات باب ها/ ترجمه حوار درس 4 بررسی نوع افعال و ضمایر متصل و مرور امر مخاطب ساختن در متن حوار/ حل تمرین 1 و 2 درس 4 و بررسی افعالش/ مرور نکته مالکیت در حال /
تکلیف: تکلیف مطالعه ای : حفظ کردن 8 باب ثلاثی مزید یعنی دو جدول درس 3 و 4 به همراه مثال تکلیف نوشتاری : حل تمارین 5 و 6 درس 4 / نوشتن 7 مورد توضیحات برای هر فعل تمرین 6 ( نکته 7 مورد بارگذاری خواهد شد ) دقت کنید که تمرین 6 دارای 6 مورد است که هر مورد 3 فعل دارد که میشه 18 فعل و باید برای هر فعل ، 7 موضوع را توضیح دهید.

هندسه‌ی دهم

مدرس: سلمانی، مهدی
فعالیت: تشابه تدریس شد ومثال های مربوطه حل شد
تکلیف: صفحه 42 و43 کتاب درسی

شیمی دهم

مدرس: افشارپور، رامین
تکلیف: فایل pdf زیر را در طول هفته حل کنید

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: یک زنگ : حل انوار القرآن درس 3 / * اتمام درس 3 * / تحلیل 3 تست از جزوه دهم / تدریس 4 باب درس 4 / بررسی مثال های اعلموا / نکته یَتَ،تَتَ و ... / نکته حرکت بالا یا زیر تشدید /
تکلیف: تکلیف چهارشنبه ها داده می شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: