متوسطه دوم پسرانه نیکان دانش اسلام‌شهر

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای جعفری