متوسطه دوم پسرانه پیشگامان دانش تنکابن

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای دیلمی