متوسطه پسرانه ادیب شهربابک

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای اسدی

جزییات تماس

استان: کرمان
شهرستان: شهر بابک
نشانی: بلوار مدرس، مدرس 6
تلفن: 34118083