متوسطه پسرانه خوارزمی گرمسار

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای احسانی

جزییات تماس

استان: سمنان
شهرستان: گرمسار
نشانی: خیابان شهید چمران، جنب کاشی فروشی عباسی
تلفن: 34234847