متوسطه پسرانه دکتر علی شریعتی نقده

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای ابراهیم‌زاده

جزییات تماس

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: نقده
نشانی: بلوار ابن سینا، تقاطع خیابان شمس تبریزی
تلفن: 35627668