متوسطه پسرانه دین و دانش ایذه

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای کیانی