متوسطه پسرانه رسالت بندرلنگه

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای بهرامزاد