متوسطه پسرانه سبحان آذرشهر

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای هاشمی

جزییات تماس

استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: آذر شهر
نشانی: خیابان استاد شهریار، ساختمان سبحان
تلفن: 34236768