متوسطه پسرانه سبحان آذرشهر

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای هاشمی