متوسطه پسرانه علوی بروجرد

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای کاوند

جزییات تماس

استان: لرستان
شهرستان: بروجرد
نشانی: خیابان سید مصطفی، روبروی اورژانس، موسسه علوی خیابان بحرالعلوم، کوچه بنان‌گذر، مسجد میر، بن‌بست آذین
تلفن: 42539799