متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس ارغوان

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

هرگز تسلیم نشوید بعد از شکست دوباره بلند شوید و با قدرت بیشتر به راهتان ادامه دهید.
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل نمونه سوال برای آزمون
فیزیک و شیمی هفتم ارشدی پور، اکرم
فعالیت: تدریس فصل 3 شیمی و بخش 9 فیزیک
تکلیف خانه: مطالعه بخش جدید

گزارش گروه

آزمون زبان ترمیک روز چهارشنبه 98/10/11 برگزار میشود.
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: آزمون عملی و کتبی کامپیوتر
هندسه‌ی هفتم شاهسوند، مریم
فعالیت: محاسبه ساخت جانبی و انواع شکل ها
تکلیف خانه: صفحه 153 در کتاب کار و صفحه 76-77-78 در کتاب ریاضی

گزارش گروه

کامل کردن دفتر برنامه ریزی انگیزه شما را در مطالعه بیشتر میکند. چون متوجه دروسی که مطالعه نمیکنید میشوید.
مطالعات اجتماعی هفتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 12 و حل نمونه سوال
تکلیف خانه: انجام روزنامه دیواری در مورد فواید گیاهان
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل نمونه سوال امتحان
تکلیف خانه: تمرین برای امتحان

گزارش گروه

برای آزمون هندسه تلاش کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید. موفق باشید.
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: پرسش کلاسی و حل کتاب کار
تکلیف خانه: املا از کلمات سخت درس آخر
پژوهش هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: کامل کردن قایق
تکلیف خانه: آوردن روزنامه دیواری
کارگاه مهارت هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: بخش جدید زمان و هدف تدریس شد.
تکلیف خانه: کل کتاب تا صفحه 56 کامل شود.
زیست‌شناسی و زمین هفتم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 13
تکلیف خانه: حل کتاب کار درس 13

گزارش گروه

شروع برگزاری امتحانات ترم اول را با توکل به خدا و پشتکار فراوان آغاز کنید. حتما موفق خواهید شد. با آرزوی قلبی برای دانش آموزان عزیزم
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: تدریس درس 9 و تدریس افعال
تکلیف خانه: حل کتاب کار فصل 9
زبان انگلیسی هفتم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: دوره و پرسش کلاسی
فرهنگ و هنر هفتم رضایی، فائزه
فعالیت: شیت بندی و کرکسیون