متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس اقاقیا

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

با انگیزه بودن هیچ هزینه ای برایتان ندارد اما می تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
فرهنگ و هنر نهم رضایی، فائزه
فعالیت: ادامه کار عملی
فیزیک و شیمی نهم کرمی، زهرا
فعالیت: حل تمرین ترکیب یونی و مولکولی

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان زبان ترمیک فراموش نشود.
کامپیوتر نهم نظری، مرجان
فعالیت: امتحان کتبی و عملی ترم
فرهنگ و هنر نهم رضایی، فائزه
فعالیت: ادامه کار عملی
فیزیک و شیمی نهم کرمی، زهرا
فعالیت: تدریس پیوند مولکولی
زیست‌شناسی و زمین نهم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس بندپایان / رفع اشکال و حل نمونه سوال

گزارش گروه

دخترای گل آمادگی کامل برای امتحان کامپیوتر ترم به صورت عملی و کتبی در روز سه شنبه داشته باشید.
فارسی نهم جلیلی، الناز
فعالیت: دوره و رفع اشکال امتحان
عربی نهم خیراتی، فاطمه
فعالیت: ترجمه و تمرین درس 5
حساب نهم شاهسوند، مریم
فعالیت: دوره برای آمادگی امتحان
زیست‌شناسی و زمین نهم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس تا انتهای کرم ها

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان هندسه ترم فراموش نشود.
قرآن نهم غزازانی، مارال
فعالیت: حل تمارین درس 6 / امتحان روخوانی ترم 1
تکلیف خانه: غایبین برای امتحان ترم روخوانی جلسه بعد آماده باشند.
مطالعات اجتماعی نهم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 12 تا پایان بوجه بندی / حل نمونه سوال
هندسه‌ی نهم موسوی، مهدیه
فعالیت: مرور هندسه و رفع اشکال
تکلیف خانه: حضور دانش آموزان در جلسه بعد الزامی می باشد.

گزارش گروه

هرقدر بیشتر روی خود متمرکز شوید بهتر خواهید شد.
زبان انگلیسی نهم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: دوره
مهارت زندگی و فلسفه‌ی نهم جاه طلب، مهشید
فعالیت: هدایت تحصیلی