متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس بابونه

گزارش گروه

برنامه کلاسی فردا پنج شنبه :فارسی -فارسی-حساب-حساب-هندسه-هندسه-اجتماعی-اجتماعی
عربی نهم خیراتی، فاطمه
فعالیت: تدریس صفت و موصوف /مضاعف و مضاف الیه
تکلیف خانه: آزمون 1تا6/ لغت و ترجمه درس 7/ حل تمارین درس 7
فرهنگ و هنر نهم کامران فر، مونا
فعالیت: ادامه کشیدن نقشه ساختمان ها و شروع ساختن آنها
کارگاه مهارت نهم کامران فر، مونا
فعالیت: پاور در مورد تصفیه آب
تکلیف خانه: وسایل تحقیق ها حتما آورده شود.

گزارش گروه

مطالعه و آمادگی برای آزمون همگام پیام و فیزیک
کامپیوتر نهم نظری، مرجان
فعالیت: شناخت لایه ها تو کرول
هندسه‌ی نهم موسوی، مهدیه
فعالیت: تدریس دستگاه معادله / حل تمرین
تکلیف خانه: تمرین گفته شده حل شود به جز سوال 1
زیست‌شناسی و زمین نهم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 14 تا ته پرندگان
تکلیف خانه: کتاب کار 13و 14 حل شود.

گزارش گروه

مطالعه و آمادگی برای آزمون همگام پیام
فارسی نهم جلیلی، الناز
فعالیت: معنی درس 12/حل خودارزیابی 12/تدریس ماضی بعید و التزامی/حل و چک نوشتن درس 12 و خواندن حکایت و معنی کلمات
تکلیف خانه: گفتگو کنید ص 95 نوشته شود.
مطالعات اجتماعی نهم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 16 / پرسش از درس 15
تکلیف خانه: پرسش و کوییز کلاسی
حساب نهم شاهسوند، مریم
فعالیت: گرفتن کوییز /مرور اتحاد و نامعادله

آلبوم

مسابقات خوارزمی

مسابقات خوارزمی
(فوق برنامه)

حضور پررنگ دانش آموزانمان در مسابقات خوارزمی