متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس بابونه

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

با انگیزه بودن هیچ هزینه ای برایتان ندارد اما می تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
پژوهش نهم تفضلی، فاطمه
فعالیت: تکمیل جرثقیل
فرهنگ و هنر نهم رضایی، فائزه
فعالیت: تکمیل ماکت خانه

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان زبان ترمیک فراموش نشود.
پیام‌های آسمان نهم غزازانی، مارال
فعالیت: پرسش از پیام های اسمانی
کامپیوتر نهم نظری، مرجان
فعالیت: گرفتن آزمون عملی و تئوری ترم
فرهنگ و هنر نهم رضایی، فائزه
فعالیت: ادامه ساخت خانه
زیست‌شناسی و زمین نهم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس تا انتهای نرم تنان / دوره جاهای مهم کتاب

گزارش گروه

دخترای گل آمادگی کامل برای امتحان کامپیوتر ترم به صورت عملی و کتبی در روز سه شنبه داشته باشید.
فارسی نهم جلیلی، الناز
فعالیت: تدریس انواع فعل ماضی /ضمیر های متصل ومنفصل و صفت مفعولی / چک خودارزیابی ص 71 / حل و چک ص 71 / حل کتاب کار /نوشتن درس 9 و چک آن
مطالعات اجتماعی نهم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 12 و حل نمونه سوال
حساب نهم شاهسوند، مریم
فعالیت: حل نمونه سوال

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان هندسه ترم فراموش نشود.
پیام‌های آسمان نهم غزازانی، مارال
فعالیت: خواندن درس 6 / گرفتن امتحان روخوانی از قرآن
قرآن نهم غزازانی، مارال
فعالیت: چک و نوشتن ص 50 و 51 و 56 و 57 و 60 و 61 و 66 و 67 و 70 و 71
حساب نهم شاهسوند، مریم
فعالیت: مرور از ابتدای کتاب تا جای تدریس شده و حل تمرین

گزارش گروه

هرقدر بیشتر روی خود متمرکز شوید بهتر خواهید شد.
زبان انگلیسی نهم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: دوره درس 1تا 3 / رفع اشکال
کارگاه مهارت نهم رضایی، فائزه
فعالیت: انجام 2 آزمایش / مواد رطوبت و جاذبه / و بادکنک های شناور
تکلیف خانه: گزارش کار از 2 آزمایش انجام شده
آزمایشگاه علوم نهم کرمی، زهرا
فعالیت: حل و چک سوالات امتحان /ترکیب مولکولی / اشتراک مولکولی