متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس بنفشه

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

هرگز تسلیم نشوید بعد از شکست دوباره بلند شوید و با قدرت بیشتر به راهتان ادامه دهید.
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: دوره برای آزمون
تکلیف خانه: تا آزمون شماره 3 انجام شود.
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
کارگاه مهارت هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: حلقه پرنده و ربات انگشت دست
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل نمونه سوال برای آزمون

گزارش گروه

آزمون زبان ترمیک روز چهارشنبه 98/10/11 برگزار میشود.
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: امتحان قرائت
تکلیف خانه: پلی کپی قرآن انجام شود.
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: آزمون عملی و کتبی کامپیوتر
هندسه‌ی هفتم شاهسوند، مریم
فعالیت: محاسبه ساخت جانبی و انواع شکل ها
تکلیف خانه: صفحه 153 در کتاب کار و صفحه 76-77-78 در کتاب ریاضی

گزارش گروه

کامل کردن دفتر برنامه ریزی انگیزه شما را در مطالعه بیشتر میکند. چون متوجه دروسی که مطالعه نمیکنید مشخص میشود.
عربی هفتم خیراتی، فاطمه
فعالیت: دوره برای آزمون و حل کتاب کار
پژوهش هفتم رضایی، فائزه
فعالیت: کامل کردن قایق

گزارش گروه

برای آزمون هندسه تلاش کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید. موفق باشید.
مطالعات اجتماعی هفتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: درس 12 تدریس شد و حل نمونه سوال
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم جاه طلب، مهشید
فعالیت: تکمیل کتاب کار برای آزمون
تکلیف خانه: پروژه و فعالیت ها انجام شود.
زیست‌شناسی و زمین هفتم اسدی، فاطمه
فعالیت: فصل 13 تدریس شد.
تکلیف خانه: کتاب کار فصل 13 انجام شود.

گزارش گروه

شروع برگزاری امتحانات ترم اول را با توکل به خدا و پشتکار فراوان آغاز کنید. حتما موفق خواهید شد. با آرزوی قلبی برای دانش آموزان عزیزم
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: دوره افعال اسنادی
تکلیف خانه: درس 9 از کتاب کار حل شود و خودارزیابی از درس نه در دفتر حل شود و 10 جمله بنویسید و نهاده و مفعول و فعل مشخص شود.
زبان انگلیسی هفتم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: دوره درس 1 تا 4 و رفع اشکال
فیزیک و شیمی هفتم کرمی، زهرا
فعالیت: تدریس فصل 3 و فصل 9 و بررسی آزمون های ترم
تکلیف خانه: حل کتاب کار و تمرین از فصل 3 و 9