متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس رز

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

هرگز تسلیم نشوید بعد از شکست دوباره بلند شوید و با قدرت بیشتر به راهتان ادامه دهید.
پیام‌های آسمان هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: دوره و حل نمونه سوال
کارگاه مهارت هفتم سقایی، ریحانه
فعالیت: خطا دید و طوطی
تکلیف خانه: مطالعه بخش جدید
فیزیک و شیمی هفتم ارشدی پور، اکرم
فعالیت: تدریس فصل 3 شیمی و بخش 9 فیزیک
تکلیف خانه: مطالعه بخش جدید

گزارش گروه

آزمون زبان ترمیک روز چهارشنبه 98/10/11 برگزار میشود.
قرآن هفتم مهدوی، فاطمه
فعالیت: از درس 2 تا 5 تدریس شد.
تکلیف خانه: پلی کپی آورده شود.
کامپیوتر هفتم نظری، مرجان
فعالیت: آزمون عملی و کتبی کامپیوتر
زیست‌شناسی و زمین هفتم اسدی، فاطمه
فعالیت: تدریس درس 13
آزمایشگاه علوم هفتم کرمی، زهرا
فعالیت: چک تکالیف

گزارش گروه

کامل کردن دفتر برنامه ریزی انگیزه شما را در مطالعه بیشتر میکند. چون متوجه دروسی که مطالعه نمیکنید مشخص میشود.
زبان انگلیسی هفتم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: پرسش کلاسی و حل نمونه سوال
مطالعات اجتماعی هفتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 12 و حل نمونه سوال
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل نمونه سوال

گزارش گروه

برای آزمون هندسه تلاش کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید. موفق باشید.
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم جاه طلب، مهشید
فعالیت: بخش جدید زمان و هدف تدریس شد.
تکلیف خانه: کل کتاب تا صفحه 56 کامل شود.
حساب هفتم موسوی، مهدیه
فعالیت: حل کتاب کار و حل نمونه سوال.
تکلیف خانه: سولات پای تخته حل شود.
هندسه‌ی هفتم شاهسوند، مریم
فعالیت: دوره کامل انجام شود.

گزارش گروه

شروع برگزاری امتحانات ترم اول را با توکل به خدا و پشتکار فراوان آغاز کنید. حتما موفق خواهید شد. با آرزوی قلبی برای دانش آموزان عزیزم
فارسی هفتم بیداقداری، پریسا
فعالیت: تدریس درس نهم
تکلیف خانه: پرسش و تکمیل کتاب کار فصل 9
پژوهش هفتم کاظمی، مهسا
فعالیت: پروژه قایق و تحقیق
فرهنگ و هنر هفتم رضایی، فائزه
فعالیت: شیت بندی و کرکسیون پرسپکتیو
تکلیف خانه: کشیدن ساختمان ها کامل شود.