متوسطه‌ی اول دخترانه‌ی تهران غرب؛ کلاس یاس

آلبوم

روز پرستار

روز پرستار
(پرورشی)

سفید پوشان سبز قامت روزتان مبارک

گزارش گروه

زندگی مجموعه ای از تلاش ها و چالش هاست.
هندسه‌ی هشتم موسوی، مهدیه
فعالیت: فیثاغورث و تدریس به کمک دست ورزی و اریگامی
فیزیک و شیمی هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: تمرین رسم بردار و ادامه درس 3 از اول تا سر ایزوتوپ
تکلیف خانه: امتحان از درس 3 و حفظ نمادها

گزارش گروه

انتخاب کاملا با ماست اما نتایج با ما نیست.
پیام‌های آسمان هشتم غزازانی، مارال
فعالیت: امتحان ترم 1 قرآن
قرآن هشتم غزازانی، مارال
فعالیت: امتحان روخوانی قرآن ترم
کامپیوتر هشتم نظری، مرجان
فعالیت: امتحان ترم
فرهنگ و هنر هشتم رضایی، فائزه
فعالیت: تکمیل و اجرای طرح راندوی دوم
حساب هشتم شاهسوند، مریم
فعالیت: حل تمرین
آزمایشگاه علوم هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: درس3 اتم ها و درون آنها

گزارش گروه

دخترای گل آمادگی کامل برای امتحان کامپیوتر ترم به صورت عملی و کتبی در روز سه شنبه داشته باشید.
مطالعات اجتماعی هشتم شهسواری، عاطفه
فعالیت: تدریس درس 12 و حل نمونه سوال امتحان
زیست‌شناسی و زمین هشتم اسدی، فاطمه
فعالیت: نمونه سوال امتحانی
تکلیف خانه: حل فعالیتها و کامل کردن کتاب کار

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان هندسه فراموش نشود.
پیام‌های آسمان هشتم غزازانی، مارال
فعالیت: تدریس درس 7
کارگاه مهارت هشتم سقایی، ریحانه
فعالیت: اثر دما بر انحلال و چگالی دمایی و سرسره ی آب

گزارش گروه

تکرار و تمرین برای امتحان زیست و زمین فراموش نشود.
زبان انگلیسی هشتم عبدالهی، فاطمه
فعالیت: پرسش کلاسی
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هشتم جاه طلب، مهشید
فعالیت: ارائه ی تحقیق
فرهنگ و هنر هشتم رضایی، فائزه
فعالیت: اجرای راندو و شروع طرح دوم راندو روی کاغذ پوشش
فیزیک و شیمی هشتم کرمی، زهرا
فعالیت: مرور سوالات امتحان و تدریس اول درس 3