متوسطه‌ی اول پسرانه‌ی تهران مرکز؛ کلاس ستارگان2

آلبوم

بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی

بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی
(پرورشی)

برزگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در مدرسه

آلبوم

برگزاری امتحانات نیم سال اول

برگزاری امتحانات نیم سال اول
(آموزش پایه)

امتحانات نیم سال اول دانش آموزان پایه هفتم

آلبوم

جشن آغاز سال میلادی نو و ولادت حضرت مسیح ع

جشن آغاز سال میلادی نو و ولادت حضرت مسیح ع
(پرورشی)

جشن کریسمس و میلاد حضرت مسیح ع با دانش آموزان پایه هفتم

گزارش گروه

سرشت و بخت یک انسان در دستان خود اوست./ فرانسیس بیکن
فارسی هفتم رحیمی پور، نواب
فعالیت: تکمیل طرح درس و تمارین اضافی برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات نوبت اول
عربی هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: تمرین و مرور دروس داده شده و حل تمرینات اضافی برای آمادگی دانش آموزان در امتحانات نوبت اول
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: مرور و تمرین کتاب برای آمادگی دانش آموزان در آزمون نوبت اول
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: تمرین و حل تمارین کتاب و اضافی برای آمادگی در امتحانات نوبت اول

گزارش گروه

رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی./ فرانتس کافکا
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم ساداتیان، سید محسن
فعالیت: مرور دروس گدشته
کامپیوتر هفتم شریفی رجبی، محمود رضا
فعالیت: آموزش دانلود و نصب نرم افزار
کارگاه مهارت هفتم خدایاری، محمد سعید
فعالیت: تکمیل قایق موتوری -
ورزش هفتم دربندی، امید
فعالیت: نرمش و گرفتم امتحان نوبت اول
تکلیف خانه: امتحان هندسه امتحان ورزش