متوسطه‌ی اول پسرانه‌ی تهران مرکز؛ کلاس کهکشان1

آلبوم

بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی

بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی
(پرورشی)

برزگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در مدرسه

آلبوم

برگزاری امتحانات نیم سال اول

برگزاری امتحانات نیم سال اول
(آموزش پایه)

امتحانات نیم سال اول دانش آموزان پایه هفتم

آلبوم

جشن آغاز سال میلادی نو و ولادت حضرت مسیح ع

جشن آغاز سال میلادی نو و ولادت حضرت مسیح ع
(پرورشی)

جشن کریسمس و میلاد حضرت مسیح ع با دانش آموزان پایه هفتم

گزارش گروه

سرشت و بخت یک انسان در دستان خود اوست./ فرانسیس بیکن
فارسی هفتم رحیمی پور، نواب
فعالیت: تکمیل طرح درس و حل تمارین اضافه برای آمادگی در امتحانات نوبت اول
عربی هفتم یزدانی، امیر
فعالیت: مرور دروس تدریس شده و حل تمرین برای آمادگی در امتحان نوبت اول
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: مرور و آمادگی دانش آموزان برای امتحانات نوبت اول
حساب هفتم صدقی، حمیدرضا
فعالیت: تمرین و حل تمرینات کتاب و کتاب کار برای آمادگی در امتحانات نوبت اول

گزارش گروه

رسیدن به قله پیروزی آسان است، به شرط اینکه راه رسیدن به قله را بشناسی و توانش را هم داشته باشی./ فرانتس کافکا
زبان انگلیسی همگانی هفتم هاشمی کمانگر، سیده زینب
فعالیت: تمرین و مرور ئروس داده شده برای امتحان
مهارت زندگی و فلسفه‌ی هفتم ساداتیان، سید محسن
فعالیت: تدریس درس جدید
کامپیوتر هفتم شریفی رجبی، محمود رضا
فعالیت: تمرین دانلود در ویندوز
کارگاه مهارت هفتم خدایاری، محمد سعید
فعالیت: کامل نمودن قایق موتوری
ورزش هفتم دربندی، امید
فعالیت: نرمش و گرفتم امتحان نوبت اول
تکلیف خانه: امتحان ورزش امتحان هندسه