مجتمع ضحی زرند کرمان

پیش‌دبستان | دبستان دوره‌ی اول | دبستان دوره‌ی دوم دخترانه و پسرانه با مدیریت آقای رضایی
تصویر
نما مجتمع ضحی زرند کرمان
نما
حیاط مجتمع ضحی زرند کرمان
حیاط
حیاط مجتمع ضحی زرند کرمان
حیاط
راه‌پله مجتمع ضحی زرند کرمان
راه‌پله
کلاس مجتمع ضحی زرند کرمان
کلاس
کلاس مجتمع ضحی زرند کرمان
کلاس
کلاس مجتمع ضحی زرند کرمان
کلاس
سایت رایانه مجتمع ضحی زرند کرمان
سایت رایانه
کتابخانه مجتمع ضحی زرند کرمان
کتابخانه
کارگاه مجتمع ضحی زرند کرمان
کارگاه