پریسا محمدی خسروشاهی

پریسا محمدی خسروشاهی

پریسا محمدی خسروشاهی دبیر و مسئول‌پایه صبور، منظم، خلاق و جدی در تدریس است و در رشته‌های هنری مهارت دارد.

سخن دبیر سخن دبیر

یک معلم می‌تواند چراغ راه شاگردانش باشد، آنان را از تجربیاتِ مختلف آگاه کند و اجازه ندهد هر چیزِ سخت و اشتباهی را خودشان تجربه کنند؛ چرا که به آنان می‌آموزد، همیشه تجربه کردن خوب نیست و بهای برخی تجربه‌ها به سنگینی یک زندگی است. تفکر یک معلم خوب این است که حتی اگر نتوانم جهانی را تغییر دهم، اما تضمین می‌کنم که در مغزها جرقه ایجاد کنم.

ماه تولد
ماه تولد
بهمن
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی معماری
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1397

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: