آلبوم مدیریت زمان ( علوی لایف 7 )

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/30
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
توضیح: مدیریت زمان اولویت بندی برنامه ها ، مهارتی ضروری اما بسیار دشوار و چالش برانگیز است که در بسیاری از مواقع ......
آلبوم مدیریت زمان ( علوی لایف 7 )

تصویر

مدیریت زمان ( علوی لایف 7 ) 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: