مربی زبان مهد کودک

شهرزاد محرم‌پور

شهرزاد محرم‌پور

مترجمی زبان انگلیسی
سحر سنکوک

سحر سنکوک

آموزش زبان انگلیسی
شیما جلالیان

شیما جلالیان

ترجمه‌ی هم‌زمان
شادی شیخی یان

شادی شیخی یان

مهندسی کامپیوتر