آلبوم مسئولیت پذیری ( علوی لایف 6 )

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/25
شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40101 40111 40121 40131 40141 40161 40162 40171 40172 40181
توضیح: معنای اصلی مسئولیت پذیری ، تعهد انجام یک یا چند کار است . فرد مسئولیت پذیر شخصی است که آگاهانه تصمیم می گیرد . او رفتار درست ، منطقی ، حساب شده و صحیحی دارد . میخواهد به خود و دیگران ...............
آلبوم مسئولیت پذیری ( علوی لایف 6 )

تصویر

مسئولیت پذیری ( علوی لایف 6 ) 1

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: