مشهد - دبستان دختران؛ کلاس خانم شجاعیان

آلبوم

املای بدون پاک کن .کلاس خانم شجاعیان

املای بدون پاک کن .کلاس خانم شجاعیان
(آموزش پایه)

املای بدون پاک کن،اهداف : تقویت دقت و تمرکز و قدرت شناخت کلمات.
ریاضی.کلاس خانم شجاعیان

ریاضی.کلاس خانم شجاعیان
(آموزش پایه)

زنگ ریاضی،فعالیت مسئله سازی. هدف: تقویت هوش ریاضی و همدلی و مشورت
املای طنز پای تخته ای.کلاس خانم شجاعیان

املای طنز پای تخته ای.کلاس خانم شجاعیان
(آموزش پایه)

املای طنز پای تخته ای،هدف:پرورش ذهن خلاق و شادی

آلبوم

فعالیت خلاق.کلاس خانم شجاعیان

فعالیت خلاق.کلاس خانم شجاعیان
(آموزش پایه)

ابتدا به دانش آموزان کاغذ هایی داده شد و از انها خواستم چند دایره و مربع با کمک شابلون بکشند .حالا خوب فکر کنند و هر شکلی را طراحی کنند.حالا با کمک شکلهایی که کشیدند یک داستان زیبا بنویسندو برای دوستانشان تعریف کنند. هدف:تقویت خلاقیت و مهارت جمله نویسی و داستان گویی