مشهد - دبستان دختران؛ کلاس خانم قلی زاده

گزارش گروه

ریاضی چهارم قلی زاده، مهدیه
تکلیف خانه: گاج ریاضی صفحات 66 تا 72 حل شود
املا چهارم قلی زاده، مهدیه
تکلیف خانه: املا از درس مهمان شهر ما
هدیه‌های آسمان چهارم قلی زاده، مهدیه
تکلیف خانه: ارزشیابی هدیه از اول تا اخر درس روشن ترین شب