مشهد - دبستان دختران؛ کلاس 97101

آلبوم

مهارت زندگی.کلاس خانم مشکینی

مهارت زندگی.کلاس خانم مشکینی
(فوق برنامه)

مهارت رفتار در مرکز خرید و شغل نانوا(تهیه آرد ، خمیر و نان)
ورزش.کلاس خانم بارانی

ورزش.کلاس خانم بارانی
(ورزش)

انجام بازی هدفدار(خرگوش منو ندیدی)جهت تقویت قدرت و دقت و شناخت یکدیگر-تقویت عضلات پا و ایجاد نشاط

آلبوم

مهارت زندگی.کلاس خانم مشکینی

مهارت زندگی.کلاس خانم مشکینی
(فوق برنامه)

مهارت زندگی،آموزش رعایت نظم و انظباط در رانندگی احترام به آمبولانس و آتشنشانی.