مشهد - دبستان پسران؛ کلاس آقای قلی نژاد

آلبوم

اطلاعیه درخواست سرویس،ناهار،کیف در مدرسه

اطلاعیه درخواست سرویس،ناهار،کیف در مدرسه
(آموزش پایه)

قابل توجه اولیاء گرامی : چنانچه متقاضی سرویس مدرسه ، کیف در مدرسه و یا ناهار برای سال تحصیلی 99-98 می باشید نام و نام خانوادگی دانش آموز را بهمراه پایه تحصیلی و درخواست خود به شماره دبستان علوی :09051204765 پیامک و یا تلگرام نمائید. درصورت عدم ثبت درخواست تا تاریخ 1398/06/20 دبستان از ارائه خدمات معذور می باشد.

آلبوم

آموزش همزمان ریاضی ، فارسی ، علوم ( یادگیری کسرها، اشنایی با انواع کسر ها و خاک ) خانم حسن نژاد

آموزش همزمان ریاضی ، فارسی ، علوم ( یادگیری کسرها، اشنایی با انواع کسر ها و خاک ) خانم حسن نژاد
(فوق برنامه)

آموزش همزمان ریاضی ، فارسی ، علوم ( یادگیری کسرها، اشنایی با انواع کسر ها و خاک ) نگارش فارسی و نوشتن گزارش
کلاس مهارت های زندگی با تدریس خانم دکتر بهمدی

کلاس مهارت های زندگی با تدریس خانم دکتر بهمدی
(فوق برنامه)

لاس مهارت های زندگی با تدریس خانم دکتر بهمدی