مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

اجرای طرح سپاس

اجرای طرح سپاس
(پرورشی)

دراجرای طرح سپاس حضور دانش آموزان دبستان علوی در خبرگزاری ایرنا وایسنا وجهاد دانشگاهی مشهد جهت تکریم وتقدیر از زحمات ارزنده ایشان

آلبوم

روز درختکاری

روز درختکاری
(پرورشی)

برگزاری روز درختکاری و کاشت نمادین نهال توسط دانش آموزان
سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت
(زبان)

سرکار خانم الهامی پایه سوم/زنگ تفریح هدف/شرح فعالیت