مشهد - دبستان پسران؛ کلاس خانم رستم زادگان

آلبوم

جشن شکرگذاری قرآن

جشن شکرگذاری قرآن
(پرورشی)

برگزاری جشن قرآن کلاس سومی ها با پایان کتاب قرآن

آلبوم

آلبوم

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت
(پرورشی)

اجرای نمایش به مناسبت هفته سلامت

آلبوم

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس
(پرورشی)

اجرای نمایش پیشگیری بهتر از درمان به مناسبت هفته بهداشت مدارس و تقدیر از مربی بهداشت مدرسه